Sturestaden

Sturestadens fastighets AB
– lokaler och bostäder i Arboga

Med drygt 100 000 kvm lokaler avsedda för utbildning, kommunikation och företagsetableringar är Sturestadens Fastighets AB idag den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun. Vårt mål är att du som hyresgäst inte bara ska trivas i våra lokaler, utan även ha möjligheter att växa och utöka din verksamhet. Bland våra nöjda hyresgäster finns både småföretagare, stora etablerade industriföretag och högskolecentrum. Våra lokaler finns i centrala Arboga, Utterns- och Åsby industriområden, Sätra/Mälarporten. From 2013 arbetar vi även med bostadsprojekt. Bostadsområdet Spirean med 11 småhus färdigställdes i november 2013 och fler planer finns.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering