Våra fastigheter i Arboga

Sturestaden äger och förvaltar 11 stycken fastigheter i Arboga. De har en sammanlagd yta på 99 000 kvm som är fördelat på kontor-,handel-, industri/verkstad-, lager- och utbildningslokaler.

Vi vill är att våra hyresgäster ska trivas i våra fastigheter och ha möjligheter att växa och utöka sin verksamhet. Vi investerar varje år stora summor på att kundanpassa våra lokaler efter hyresgästernas behov både genom renoveringar och ombyggnationer.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering