Projekt Gropgården

 

Här kommer snart mer information om Sturestadens projekt Gropgården som ska utreda om det är möjligt att bygga bostäder på dessa 3 fastigheter. ( Fd. Baptistkyrkan, parkeringen samt fastigheten ( vita villan på bilden).

Under  juni 2014 var parkeringen tidvis avstängd p.g.a. arkeologiska förundersökningar. Den första delen är nu genomförd och vi inväntar slutrapporten från Länsstyrelsen. Västmanlands Läns Museum har också genomfört en byggnadsantikvarisk undersökning av de båda fastigheterna. Planarbetet pågår och de tidiga skedena av detta projekt kommer att sträcka sig över en lång tid.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering