Sturestadens
Fastighets AB i korthet

Sturestaden äger och förvaltar fastigheter i Arboga, Sverige.

Fastigheter (per den 31 december 2010)
10 stycken till en yta av 78 000 kvm

Ägare

Till lika delar Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB

Verkställande direktör

Robert Wibom

Styrelseordförande

Mats Öhgren

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering