Sturestadens
Fastighets AB i korthet

Sturestaden äger och förvaltar fastigheter i Arboga, Sverige.

Fastigheter (per den 31 december 2010)
10 stycken till en yta av 78 000 kvm

Ägare

Till lika delar Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund AB

Verkställande direktör

Robert Wibom

Styrelseordförande

Mats Öhgren

Aktuellt
Etablering
Söker du en bra lokallösning i Arboga ?

Kontakta gärna oss för att se vad vi kan erbjuda.
Nyheter
Är du en entreprenör som vill synas centralt i Arboga ?
I Arboga Station där över tusen personer passerar varje dag kan vi nu erbjuda ytor för både handel, kontor och cafe.

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna.
Etablering