Vision

Sturestadens Fastighets AB är ett samhällsnyttigt företag!

Visionen om det samhällsnyttiga företaget är utgångs-
punkten för vårt arbete men det innebär också att samhällsnyttan ska vara affärsmässig. Vi strävar inte bara efter att skapa värden för såväl kunden som bolaget utan är samtidigt en aktör som bidrar till Arbogas utveckling i visionen att vara en attraktiv kommun för såväl företagande som boende – en plats för inspiration.

Utvecklingen skall ske på ett hållbart sätt och präglas av en helhetssyn, ett effektivt samarbete mellan kommunen och ett erfarenhetsutbyte kring stadsutveckling och näringslivsetablering där vi medverkar till att positionera Arboga inom regionen. Dialogen med kommunen är därför en prioriterad uppgift. Den ska vara framträdande och präglas av öppenhet.

 

Affärsidé

Sturestadens Fastighets AB ska vara
den ledande aktören för kommersiella fastigheter inom Arboga kommun och "vara en del av Arbogas utveckling"

Detta innebär att:

  • Aktivt medverka till att utveckla kommunen som en attraktiv och efterfrågad etableringsort.
  • Äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationer, utbildning, handel, logistik och förvaltnings-/affärsverksamheter med varierat pris- och kvalitetsutbud.
  • Förädla beståndet, bygga och förvärva nya fastigheter i takt med efterfrågan.
  • Vara lyhörd för hyresgästernas behov och erbjuda ändamålsenliga lokaler och förvaltning som ger inspiration.
Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering