Kärnvärden

Sturestadens kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi åstadkommer och vad vi vill bli uppfattade som. De definierar alltså ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar samtidigt i strävan att nå framgång.

Engagemang

Vi är engagerade i våra kunders och våra ägares verksamhet och ger därmed förutsättningar för vår positiva utveckling.

Utvecklande

Vi ska vara nytänkande, flexibla och ständigt förbättra oss för att skapa resultat och nå målen.

Professionalism

Vi är professionella men vill samtidigt nå längre än så och överträffa förväntningar från kunder och ägare. Ärlighet, trovärdighet och kunskap inryms i vårt förhållningssätt.

Ansvarstagande

Att ta ansvar är att vara pålitlig men också kreativ. Vi utför vårt arbete med omsorg och noggrannhet, med våra kunders och företagets bästa i åtanke. Vi tar också ansvar för överlevnaden av vår miljö nu och i framtiden.

Aktuellt
Etablering
Söker du en bra lokallösning i Arboga ?

Kontakta gärna oss för att se vad vi kan erbjuda.
Nyheter
Är du en entreprenör som vill synas centralt i Arboga ?
I Arboga Station där över tusen personer passerar varje dag kan vi nu erbjuda ytor för både handel, kontor och cafe.

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna.
Etablering