Miljöpåverkan
och klimatförändringar

En av de mest påtagliga omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet är utvecklingen inom miljöområdet. Energi- och miljöfrågorna och utvecklingen mot det hållbara samhället får allt större betydelse. Detta kommer att kräva nya idéer, lösningar och åtgärder. Dessutom ska det hela tiden finnas ett engagemang för kulturarvet och kulturmiljön i Arboga kommun genom att visa aktsamhet och hänsyn.

  • Upphandlingar ska göras så att miljökrav tillgodoses.
  • Energieffektivisering ska vara ett kontinuerligt arbete
  • Koldioxidutsläppen från våra fastigheter skall minska
  • Alternativa energikällor skall prövas i nya projekt

För Sturestaden innebär detta att medvetet satsa på förnyelsebara material och energislag när så är möjligt och att på kort sikt medverka till sänkta media­förbrukningar.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering