Ledning & styrelse

Sturestadens Fastighets AB har en flexibel organisation med stark regional förankring och stor kompetens inom fastighetsbranschen. Alla förvaltnings- och marknadstjänster, förutom VD-tjänsten, köps av Byggnadsfirman Lund AB. Genom detta samarbete säkerställs den starka kundorienteringen och korta beslutsvägar.


LEDNING

Robert Wibom
Verkställande direktör
Telefon: 076-848 01 60
E-post: robert.wibom@sturestaden.se

 

STYRELSE

Sturestadens styrelse består av sex ledamöter, tre från Arboga kommun och tre från Byggnadsfirman Lund AB. Ordförande representerar Arboga kommun.

Arboga Kommun
Mats Öhgren, ordförande | Richard Fallkvist, styrelseledamot | Kerstin Rosenkvist, styrelseledamot

Byggnadsfirman Lund
Hans Olof Lund, styrelseledamot | Conny Ivansson, styrelseledamot | Carin Bastås, styrelseledamot

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering