Arboga –
den historiska staden

Som besökare i Arboga bör man inte missa att ströva runt
i den medeltida bebyggelsen kring ån och besöka Heliga Trefaldighetskyrkan, en kyrka som på 1300-talet byggdes som en del i stadens stora franciskanerkloster. Arboga är även känt för sitt öl och mer om detta kan den intresserade lära sig på Arbogamuseet.

Ett centralt val

Arboga har ett utmärkt läge som knutpunkt både för väg
och järnvägstrafiken i Mälardalen. Inom en radie av 50 km
bor en halv miljon människor.

Redan under medeltiden utvecklades staden till ett viktigt center för handeln med järn från Bergslagen. Vid denna tid betraktades Arboga som Sveriges andra huvudstad och en rad viktiga politiska möten förlades här. Numera är dock tempot i Arboga betydligt lugnare men staden har fortfarande behållit sin strategiska betydelse som huvudort i en av landets ur transportsynpunkt viktigaste regioner.

Mer information om Arboga som turist- och besöksstad hittar du på
Arbogas webbplats.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering