Arboga kommun

Sturestadens Fastighets AB bildades 1992 genom samarbete mellan Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun för att tillsammans äga och förvalta fastigheter inom Arboga kommun för företagsetableringar, kommunikationer och utbildning. Vår vägledande målsättning är att vara ett samhällsnyttigt företag. Ett starkt näringsliv, god samhällsservice och bra kommunikationer utgör grunden för en stark ekonomisk utveckling i Arboga.

I och med bildandet av Sturestadens Fastighets AB kombineras Byggnadsfirman Lund AB:s mer än 60 år erfarenhet av privat fastighetsförvaltning med Arboga kommuns erfarenhet av samhällsstrategisk planering för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler både för uthyrning och försäljning.

Mer information hittar du på www.arboga.se.

Aktuellt
Etablering
Söker du en bra lokallösning i Arboga ?

Kontakta gärna oss för att se vad vi kan erbjuda.
Nyheter
Är du en entreprenör som vill synas centralt i Arboga ?
I Arboga Station där över tusen personer passerar varje dag kan vi nu erbjuda ytor för både handel, kontor och cafe.

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna.
Etablering