Vi löser era behov

Sturestaden arbetar tillsammans med Arboga kommun med företagsetableringar för att positionera Arboga och skapa en gynnsam utveckling. Våra kontakter med kommunen, myndigheter och andra organisationer förenklar er etablering och investering.

Vi kan hjälpa er med allt från företagsetablering och expansion till omflyttning. Vi har tillgång till bra lokaler i våra egna fastigheter och mark för att bygga nytt.

Här nedan finns länkar till två områden som är detaljplanerade.

Etableringsområde: Sätra/Mälarporten
Etableringsområde: Mälar- och Svealandsbanan

Just nu erbjuder vi fina verkstadslokaler i olika storlekar inom Arboga Teknikpark. Är du intresserad ? Kontakta Carin Bastås   0589 610168 eller Robert Wibom på 076 8480160 så berättar vi mera.

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering