Vi löser era behov

Sturestaden arbetar tillsammans med Arboga kommun med företagsetableringar för att positionera Arboga och skapa en gynnsam utveckling. Våra kontakter med kommunen, myndigheter och andra organisationer förenklar er etablering och investering.

Vi kan hjälpa er med allt från företagsetablering och expansion till omflyttning. Vi har tillgång till bra lokaler i våra egna fastigheter och mark för att bygga nytt.

Här nedan finns länkar till två områden som är detaljplanerade.

Etableringsområde: Sätra/Mälarporten
Etableringsområde: Mälar- och Svealandsbanan

Just nu erbjuder vi butik, kontors och cafelokaler i Arboga Station samt fina verkstadslokaler i olika storlekar inom Arboga Teknikpark. Är du intresserad ? Kontakta Carin Bastås   0589 610168 eller Robert Wibom på 076 8480160 så berättar vi mera.

Aktuellt
Etablering
Söker du en bra lokallösning i Arboga ?

Kontakta gärna oss för att se vad vi kan erbjuda.
Nyheter
Är du en entreprenör som vill synas centralt i Arboga ?
I Arboga Station där över tusen personer passerar varje dag kan vi nu erbjuda ytor för både handel, kontor och cafe.

Vill du veta mera ?

Kontakta oss gärna.
Etablering