Gäddan

 

Fastigheten uppfördes 1955 och drevs av AB Svenska Shell fram till 1975. Sturestaden förvärvade Gäddan i november 2013. Fastigheten är en projektfastighet. Befintlig byggnad är nu riven  och en ny kommer att uppföras så småningom. Den nya kommer att innehålla olika typer av kommersiella lokaler.

 

Fastighetsinfo:

Fastighet: Gäddan 3 | Adress: Köpingsvägen 10, 732 31 Arboga | Totalyta: 304 m² | Byggnadsår: 1955  

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering