Press och media

Här hittar du Sturestadens pressmeddelanden, grafisk information, bilder och logotyper. Dessa är fria att användas i samband med Sturestadens Fastighets AB produktioner.

För nyttjande av bilder och logotyper i andra samanhang krävs tillstånd från Carin Bastås, telefon: 0589-610 168, e-post: carin.bastas@sturestaden.se

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering