Boendeenkät 55+

 

 

Sturestadens Fastighets AB genomförde en boendeenkät

 

Vårt hem är en viktig och central plats i våra liv. Hemmet representerar ofta trygghet men också frihet.

Ju äldre man blir desto viktigare blir det att man har ett boende som passar ens specifika behov. Det hör ihop med livskvalitet att bo såsom man behöver.

Ett steg i rätt riktning för att utveckla Arboga var att ta reda på hur medborgarna ser på ett framtida boende när man blir äldre? Vad är viktigt? Vad är mindre viktigt?

Syftet med denna enkät var att undersöka förutsättningar  att bygga ett boende för 55+ i Arboga. Det gäller att tänka rätt från början när man bygger nytt.

Målgruppen för denna enkät var  invånare i Arboga Kommun, ålder 55+ och som bor i villa/småhus.

Totalt fick 1300 personer en länk till enkäten.

Det var nästan 25% som svarade och Sturestaden vill tacka för alla som tog sig tid att svara och på så sätt var med och bidrog till resultatet.

För att komma till sammanfattningen av resultatet klickar du på länken nedan.

 

 Klicka här för att se sammanfattningen av resultatet

Aktuellt
Våra bostadsprojekt
Nu är alla våra fyra nya Spirean etapp 2 hus uthyrda.
Nyheter
Vi har plats i Arboga Teknikpark
Etablering